informacje o Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, jego historia, rozporządzenia, ustawy i adres siedziby


Ministerstwo Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i Sportu. Historia, rozporządzenia, ustawy, adres.

Ministerstwo Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

lipiec 2007

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało "przywrócone do życia" 5 maja 2006 roku,  wydzielono je z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kierownictwo obecnie sprawują:
Minister: Roman Giertych
Sekretarz Stanu: Mirosław Orzechowski
Sekretarz Stanu: Sławomir Kłosowski
Podsekretarze Stanu: Sylwia Sysko-Romańczuk
Stanisław Sławiński
Szef Gabinetu Politycznego Ministra: Paweł Sulowski
Dyrektor Generalny: Andrzej Maśnica

Głównymi celami i zadaniami MEN'u są:
- zatrudnianie, awansowanie i wynagradzanie nauczycieli;
- wychowaniem i kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych w stopniu przedszkolnym, podstawowym, ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym;
- tworzeniem i wybieraniem programów, podręczników i środków dydaktycznych niezbędnych do nauczania;
- przygotowywaniem i nadzorowaniem egzaminów zewnętrznych;
- pomocą stypendialna dla uczniów i studentów;
- polityka państwa dla młodzieży.

Siedziba/ Adres:
al. Jana Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel. (022) 347-4100

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Ważne wiadomości znajdziesz również na innych stronach:
Wczasy i wypoczynek w
Białogórze. Badania, profilaktyka i skutki narkomanii. Renault Laguna historia modelu.